Thị Xã Đồng Xoài tổ chức phiên họp UBND mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

Thứ sáu - 29/09/2017 00:00 495 0

Thị Xã Đồng Xoài tổ chức phiên họp UBND mở rộng đánh giá  tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ  3 tháng cuối năm 2017.

Vừa qua, UBND thị xã Đồng Xoài đã tổ chức phiên họp UBND (mở rộng) đánh giá tình hình và kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017, ông Lê Trường Sơn-Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì phiên họp. Dự họp có: Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị phòng ban, ngành chức năng thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường-xã.
Trong 9 tháng đầu năm, UBND thị xã tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND với đề cao, phát huy trách nhiệm cá nhân. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thị xã được phân công phụ trách từng ngành, lĩnh vực đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền, theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Phương thức chỉ đạo, điều hành từng bước được đổi mới, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Các chủ trương công tác lớn, quyết định quan trọng đều được tập thể UBND thị xã tổ chức họp bàn bạc, lấy ý kiến, từ đó tạo sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đặc biệt, sau khi kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa IV, UBND thị xã đã phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng các Ủy viên UBND thị xã tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, phòng-ban và phường-xã đẩy mạnh xử lý, giải quyết các công việc theo thẩm quyền được giao. Từ đó tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị đã có bước chuyển biến tích cực hơn, hiệu quả, chất lượng tham mưu xử lý, giải quyết các công việc được nâng lên.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất Công nghiệp thực hiện 2.398,6 tỷ đồng, đạt 76,03% kế hoạch,tăng 8,6 % so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước 631 tỷ 615 triệu đồng, đạt 115% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, đạt 76% chỉ tiêu thông qua HĐND thị xã, trong đó: thu ngân sách phát sinh trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng đầu năm là 330 tỷ 560 triệu đồng, đạt 94% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 82% chỉ tiêu thông qua HĐND thị xã và bằng 151% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng chi ngân sách nhà nước 356 tỷ 357 triệu đồng đạt 74% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 45% chỉ tiêu thông qua HĐND thị xã. Trong đó: Chi đầu tư XDCB 65 tỷ 996 triệu đồng, đạt 40,45% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 24% chỉ tiêu thông qua HĐND thị xã. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng-xanh-sạch đẹp, công tác làm đường giao thông khu phố-ấp theo cơ chế đặc thù và xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Đề án vận động giải tỏa hành lang suối Đồng tiền, suối Tầm Vông đã được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ thị xã đến các phường-xã tích cực tham gia phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, chăm lo kịp thời cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo. Giới thiệu việc làm cho 3.159/3.000 lao động đạt 105,3% kế hoạch; đào tạo nghề cho 1.279/1.700 lao động, đạt 75,23% kế hoạch; vận động xây dựng 26 căn và sửa chữa 02 căn nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giảm 30 hộ nghèo, đến nay thị xã còn 240 hộ nghèo chiếm 1,05% so với tổng số hộ dân. Công tác giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chất lượng ngày càng tốt hơn. Các hoạt động tuyên truyền bề nổi phục vụ các ngày lễ, tết và các nhiệm vụ chính trị của địa phương được tổ chức phong phú, hiệu quả. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định; quốc phòng được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND thị xã cũng đã chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2017.
Tại phiên họp, UBND thị xã cũng đã công bố thanh lập đường dây nóng của Chủ tịch UBND thị xã; thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và HĐND các phường-xã về đề án thành lập phường Tiến Thành và thành lập Thành phố Đồng Xoài, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt Đề án để phiên họp nghiên cứu xem xét cho ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp (bất thường) HĐND thị xã xem xét, thông qua trong thời gian tới.
Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo các đơn vị phòng ban, phường-xã đã có nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất các giải pháp, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị, tiến độ và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa điện tử phường-xã, đặc biệt là việc triển khai thực hiện vận động giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực tư pháp hộ tịch tại phường Tân Xuân.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Trường Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phường-xã khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các chỉ tiêu kế hoạch và đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình được bố trí kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm; đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án vận động giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền và Đề án vận động giải tỏa xây bờ kè, làm đường hai bên suối Tầm Vông, quyết tâm thực hiện hoàn thành việc giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền, suối Tầm Vông trong năm 2017. Tiếp tục thực hiện tốt công tác làm đường giao thông theo cơ chế đặc thù, xây dựng tuyến đường văn minh đô thị; vận động nhân dân đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường hẻm ở khu dân cư; xây dựng mô hình “camera giám sát tình hình an ninh trật tự”. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên-môi trường, kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc san lấp mặt bằng và khai thác phún sỏi đỏ, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng thời gian quy định; kịp thời xử lý và trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị phản ánh qua đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND thị xã. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án thành lập phường Tiến Thành và thành phố Đồng Xoài tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua và báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị thủ trương các cơ quan, đơn vị địa phương nêu cao vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng và đảm bảo tính kịp thời trong công tác tham mưu cho UBND thị xã, cũng như chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. /.

Tác giả: HTV

Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay281
  • Tháng hiện tại9,318
  • Tổng lượt truy cập2,102,772
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây