VĂN BẢN DO TỈNH BAN HÀNH

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đợt 3

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đợt 3

 •   19/03/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2184
 •   Phản hồi: 0
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 15/01/2013, quyết định đặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đợt 3) gồm 27 tuyến đường.
Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long

Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn Đồng Xoài - Phước Long

 •   03/11/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2548
 •   Phản hồi: 0
Giá vé thu phí sử dụng đường bộ cho một số loại phương tiện: Xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng mức thu 10.000 đ/vé/lượt;Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn mức thu 15.000 đ/vé/lượt...Mức thu phí này được áp dụng thực hiện trong 05 năm (2012-2017).  
Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2861
 •   Phản hồi: 0
Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đội thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện việc kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh về việc đổi tên Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồi côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh về việc đổi tên Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồi côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2270
 •   Phản hồi: 0
Đổi tên Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước. Để phù hợp với Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010.
Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2579
 •   Phản hồi: 0
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2702
 •   Phản hồi: 0
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Phước.
Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014.

Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2275
 •   Phản hồi: 0
Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014.
Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập ấp thuộc xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập ấp thuộc xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2212
 •   Phản hồi: 0
Thành lập ẤP 1A và Ấp 1B xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài trên cơ sở 220 ha diện tích tự nhiên; 651 hộ, 2.453 nhân khẩu của Ấp 1 xã Tiến Thành.
Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23/04/2012 của UBND tỉnh về việc giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện

Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23/04/2012 của UBND tỉnh về việc giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2211
 •   Phản hồi: 0
Giao các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng tất cả các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (trừ hợp đồng, giao dịch đối với bất động sản trong khu công nghiệp). Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, Ủy ban nhân các xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài không thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.
Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 •   31/10/2012 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2027
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thịnh Phát lập.
Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay1,927
 • Tháng hiện tại49,312
 • Tổng lượt truy cập2,088,635
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây