VĂN BẢN DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

Thông báo số 890/TB-BNV của Bộ Nội vụ : Về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

Thông báo số 890/TB-BNV của Bộ Nội vụ : Về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

 •   16/05/2014 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2746
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 890/TB-BNV của Bộ Nội vụ : Về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.
Vi phạm trật tự công cộng phạt đến 5 triệu đồng.

Vi phạm trật tự công cộng phạt đến 5 triệu đồng.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3023
 •   Phản hồi: 0
Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, cá nhân có hành vi vi phạm về trật tự công cộng có thể bị phạt đến mức cao nhất là 5 triệu đồng. Tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi cá nhân.
Đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở xã hội.

Đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở xã hội.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2872
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó quy định đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở xã hội.
Tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng.

Tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2874
 •   Phản hồi: 0
Trước tình trạng mất an toàn của hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công có chiều hướng gia tăng, dẫn tới những sự cố nghiêm trọng tại một số công trình dân dụng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-BXD yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu giám sát và nhà thầu thi công tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình.
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2867
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
Quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

Quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2955
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2014.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2541
 •   Phản hồi: 0
Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đại học; hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; 2 trường hợp phải bồi hoàn chi phí đào tạo... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2013.
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2472
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3084
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước, trong đó quy định việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
Hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính bị bắt giữ.

Hướng dẫn xử lý tang vật vi phạm hành chính bị bắt giữ.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3586
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 173/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, được thực hiện từ 5/1/2014.
Quy định mới về xử lý nợ phải thu tồn đọng của DNNN.

Quy định mới về xử lý nợ phải thu tồn đọng của DNNN.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 3379
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó quy định việc xử lý các khoản nợ phải thu tồn đọng của doanh nghiệp.
Lấy ngày 18/12 là Ngày thị trường bảo hiểm VN.

Lấy ngày 18/12 là Ngày thị trường bảo hiểm VN.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2021
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 18 tháng 12 hàng năm là “Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam”.
Quy định mới về chi thăm hỏi, chúc mừng với người có công.

Quy định mới về chi thăm hỏi, chúc mừng với người có công.

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2400
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 76/2013/QĐ-TTg Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.
Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

 •   31/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2139
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
Lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

Lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

 •   30/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2349
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 185/2013/TT-BTC quy định mức thu, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính, được áp dụng từ ngày 20/01/2014.
5 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không thể thu hồi.

5 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không thể thu hồi.

 •   30/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2289
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007.
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 •   30/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2185
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Loại bỏ dần thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp

Loại bỏ dần thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp

 •   30/12/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2207
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1/1/2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.
Số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày.

Số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày.

 •   13/06/2013 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2508
 •   Phản hồi: 0
Đó là một trong những nội dung của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động được Chính phủ ban hành ngày 10/5/2013.

Các tin khác

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay321
 • Tháng hiện tại12,819
 • Tổng lượt truy cập2,532,551
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây